مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
371250 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
3712500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
413862 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL Wildcard .IR

حراج
ویژه
4138620 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
3630000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
701250 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
7012500 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
2310000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
6059625 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
12919500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

True BusinessID

حراج
5779950 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
26730000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
12919500 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
825000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
1567500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
1237500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
2062500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
3052500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
3630000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
6600000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
5280000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
6270000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
9900000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
7425000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
16500000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

آخرین بروزرسانی قیمت : 2022-11-26

مشتریان

3853

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

4562

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان