مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
276750 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
2767500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
249900 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL Wildcard .IR

حراج
ویژه
2499000 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
2706000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
522750 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
5227500 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
1722000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
3997500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
8302500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

True BusinessID

حراج
3813000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
18450000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
8302500 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
615000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
1168500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
922500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
1537500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
2275500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
2706000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
4920000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
3936000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
4674000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
7380000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
5535000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
12300000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

آخرین بروزرسانی قیمت : 2021-08-06

مشتریان

3605

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

4405

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان