مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
641250 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
6412500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
413862 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL Wildcard .IR

حراج
ویژه
4138620 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
6270000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
1211250 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
12112500 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
3990000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
10466625 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
22315500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

True BusinessID

حراج
9983550 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
46170000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
22315500 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
1425000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
2707500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
2137500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
3562500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
5272500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
6270000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
11400000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
9120000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
10830000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
17100000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
12825000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
28500000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

آخرین بروزرسانی قیمت : 2023-02-02

مشتریان

3901

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

4581

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان