مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
290250 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
2902500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
249900 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL Wildcard .IR

حراج
ویژه
2499000 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
2838000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
548250 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
5482500 تومان در سال

Issuer : RapidSSL

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
1806000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
4192500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
8707500 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

True BusinessID

حراج
3999000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
19350000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
8707500 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
645000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
1225500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
967500 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
1612500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
2386500 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
2838000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
5160000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
4128000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
4902000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
7740000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
5805000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
12900000 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

آخرین بروزرسانی قیمت : 2021-12-01

مشتریان

3660

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

4445

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان