مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

حراج
199900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

GeoTrust QuickSSL Premium

حراج
199900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

EncryptSSL .IR

حراج
99900 تومان در سال

Issuer : EncryptSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL .IR

حراج
ویژه
249900 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

QuickSSL Premium

حراج
739000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

RapidSSL

حراج
149000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

RapidSSL Wildcard

حراج
1499000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 2

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

GGSSL Wildcard

حراج
ویژه
799000 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 2

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL123

حراج
499000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

حراج
1299000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

حراج
6399000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

Secure Site

حراج
3999000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

Secure Site Pro

حراج
9199000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

Secure Site Pro with EV

حراج
767200 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Very High

Secure Site with EV

حراج
9599000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

True BusinessID

حراج
1099000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID Wildcard

حراج
4699000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

True BusinessID with EV

حراج
1999000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

EssentialSSL

حراج
399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

حراج
419900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

GGSSL MultiDomain

حراج
419900 تومان در سال

Issuer : GGSSL

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

حراج
449900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

حراج
699900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

حراج
999900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

حراج
1249900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

Unified Communications

حراج
1249900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

حراج
1399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

حراج
1519900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

حراج
2099900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

حراج
2229900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV SGC SSL

حراج
2399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

حراج
3459900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

مشتریان

120k

تعداد مشتریان عضو پرتال کاربران

گواهینامه

100 %

تعداد گواهینامه های فعال شده برای مشتریان

نمایندگان

120k

تعداد گواهینامه های فعال در سامانه نمایندگی