مرکز تخصصی ارائه گواهینامه امنیتی SSL

سرور اس‌اس‌ال؛ خرید آنلاین گواهینامه امنیتی اس‌اس‌ال

PositiveSSL

ویژه
79900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

Secure Site with EV

ویژه
9599000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

Secure Site Pro

ویژه
9199000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

Secure Site

ویژه
3999000 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

Secure Site Pro with EV

ویژه
767200 تومان در سال

Issuer : SYMANTEC

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Very High

RapidSSL

ویژه
149000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Low

QuickSSL Premium

ویژه
739000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

True BusinessID

ویژه
1099000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1

Validate : Organization validation

Assurance : High

RapidSSL Wildcard

ویژه
1499000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Personal

Domain : 2

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

True BusinessID with EV

ویژه
1999000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very High

True BusinessID Wildcard

ویژه
4699000 تومان در سال

Issuer : GeoTrust

Type : Business

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

SSL123

ویژه
499000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

SSL Web Server

ویژه
1299000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Business

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

SSL Web Server EV

ویژه
6399000 تومان در سال

Issuer : Thawte

Type : Ecommerce

Domain : 1

Validate : EV (greenbar)

Assurance : Very high

EncryptSSL .IR

ویژه
99900 تومان در سال

Issuer : EncryptSSL

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

Certum CommercialSSL .IR

ویژه
249900 تومان در سال

Issuer : Certum

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : None

EssentialSSL

ویژه
399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PossitiveSSL Multi-Domain

ویژه
419900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 3-100 Domains

Validate : Domain validation

Assurance : low

InstantSSL

ویژه
449900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

InstantSSL Pro

ویژه
699900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1

Validate : Domain validation

Assurance : High

PremiumSSL

ویژه
999900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured

Validate : Organization validation

Assurance : High

Multi-Domain SSL

ویژه
1249900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

Unified Communications

ویژه
1249900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 3-100 Domains

Validate : Organization validation

Assurance : High

PossitiveSSL Wildcard

ویژه
1399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : low

EssentialSSL Wildcard

ویژه
1519900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Personal

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Domain validation

Assurance : Medium

PremiumSSL Wildcard

ویژه
2099900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Organization

Domain : 1 Domain Secured + All subdomains

Validate : Organization validation

Assurance : High

EV SSL

ویژه
2229900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV SGC SSL

ویژه
2399900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 1 Domain Secured

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

EV Multi-Domain SSL

ویژه
3459900 تومان در سال

Issuer : COMODO

Type : Ecommerce

Domain : 3-100 Domains

Validate : EV (Greenbar)

Assurance : Very High

مشتریان

120k

مشتریان راضی از خدمات فوق العاده ما

مشتریان

100 %

مشتریان راضی از خدمات فوق العاده ما

مشتریان

120k

مشتریان راضی از خدمات فوق العاده ما